Calendr digwyddiadau
15 Gorffennaf 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

09.30 - 15.30

DIGWYDDIAD: Ymgysylltu Gwleidyddol - Cydnabod sgiliau pobl ifanc ag anableddau

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Gwobr Diana Cymru

10.30 - 12.00

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.30

AC(5)2019(5), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

16 Gorffennaf 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

08.30 - 09.06

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Perfformiad gan Theatr Realiti

12.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Prifysgol De Cymru: Prifysgol sy’n dathlu ymchwil ac effaith

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darganfod Dŵr: Dathlu hanner miliwn

17 Gorffennaf 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arthritis Gwynegol yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Noson gyda Chwaraeon Anabledd Cymru

18 Gorffennaf 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

09.00 - 14.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: 'Troed yn y Drws' – Dathlu dwy flynedd: Effeithio ar Ddiwydiant a Chreu Newid

13.15 - 15.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu a Graddio - UpRising Cymru 2019

19 Gorffennaf 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

20 Gorffennaf 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

21 Gorffennaf 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

22 Gorffennaf 2019 DYDD LLUN
 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

23 Gorffennaf 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

24 Gorffennaf 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

ARDDANGOSFA: Cenedlaethau

 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

25 Gorffennaf 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

26 Gorffennaf 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

27 Gorffennaf 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Cerdyn Post o Gymru

 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

28 Gorffennaf 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Caerdydd mewn Golau Creadigol

 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

 

ARDDANGOSFA: Cerdyn Post o Gymru