Calendr digwyddiadau
9 Medi 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Sgwneri o Lydaw yn Nociau Caerdydd

 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Comisiwn Rhyng-grefyddol Anglicanaidd Byd-eang: cyfarfod rhanbarthol 2019 ar gyfer Ewrop a Gogledd America

10 Medi 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

11 Medi 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

12 Medi 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Seremoni Wobrwyo G4C Cymru

13 Medi 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

14 Medi 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

15 Medi 2019 DYDD SUL
 

Hwyl yr Haf yn y Senedd

 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

16 Medi 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 15.45

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

17 Medi 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

08.30 - 09.15

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Ail-lansio Gwobr Cyflawniad Pobl Ifanc

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i lansio ymgyrch Cychwyn Busnesau Graddedigion Prifysgolion Cymru

12.15 - 13.00

Preifat, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio Rhwydwaith Arweinwyr y Dyfodol yng Nghymru: Sut y gall arweinwyr ifanc newid y drafodaeth ar yr hinsawdd?

18 Medi 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 11.20

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Sesiynau ffotograffau ar Ddiwrnod Gwisgo Pinc

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Bore coffi Cymorth Canser Macmillan

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: MURMUR: Dathlu cysylltiadau Cymru a Chatalunya yng nghwmni'r bardd Menna Elfyn (Llywydd PEN Cymru)

19 Medi 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

09.00 - 16.00

WRB (24), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 15.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.25 - 11.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cymru Carbon Isel

20 Medi 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: GovCamp Cymru 2019

21 Medi 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl

22 Medi 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Nifer o Leisiau, Un Genedl