Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Cynulliad
1 Hydref 2018 DYDD LLUN
13.00 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.45 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

2 Hydref 2018 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

3 Hydref 2018 DYDD MERCHER
09.00 - 12.40

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

4 Hydref 2018 DYDD IAU
09.30 - 12.30

Committee Visits, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Lleoliad Allanol

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

11.00 - 12.40

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

5 Hydref 2018 DYDD GWENER
6 Hydref 2018 DYDD SADWRN


7 Hydref 2018 DYDD SUL


8 Hydref 2018 DYDD LLUN
13.00 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.45 - 17.15

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

9 Hydref 2018 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Cyfarfod preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

10 Hydref 2018 DYDD MERCHER
09.15 - 11.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.10

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

11 Hydref 2018 DYDD IAU
08.50 - 12.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.45

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 16.15

WRB(18), Bwrdd Taliadau - Tŷ Hywel

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.15 - 15.15

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Hydref 2018 DYDD GWENER
13 Hydref 2018 DYDD SADWRN


14 Hydref 2018 DYDD SUL