Calendr digwyddiadau
30 Medi 2019 DYDD LLUN
12.45 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

1 Hydref 2019 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

DROS DRO - Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cronfa Gymunedol y Loteri yn y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 18.05

DROS DRO - Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cyflwr y Genedl

2 Hydref 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 13.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Uno'r Undeb; Effaith Cau Canghennau Banc mewn Cymunedau

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Mis Hanes Pobl Dduon

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cyngor ar Bopeth: I bawb, am 80 mlynedd.

3 Hydref 2019 DYDD IAU
09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 14.05

Drafft, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

09.25 - 13.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

4 Hydref 2019 DYDD GWENER


5 Hydref 2019 DYDD SADWRN


6 Hydref 2019 DYDD SUL


7 Hydref 2019 DYDD LLUN
12.45 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 16.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

8 Hydref 2019 DYDD MAWRTH
09.30 - 11.00

DROS DRO - Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

9 Hydref 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

Digwyddiad preifat i randdeiliaid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.10

Drafft, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 13.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

10 Hydref 2019 DYDD IAU
09.00 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Lleoliad Allanol

09.00 - 17.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

11 Hydref 2019 DYDD GWENER
12 Hydref 2019 DYDD SADWRN


13 Hydref 2019 DYDD SUL