Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Calendr digwyddiadau
30 Medi 2019 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

1 Hydref 2019 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

2 Hydref 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 13.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 13.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

3 Hydref 2019 DYDD IAU
09.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.00 - 15.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

4 Hydref 2019 DYDD GWENER


5 Hydref 2019 DYDD SADWRN


6 Hydref 2019 DYDD SUL


7 Hydref 2019 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

8 Hydref 2019 DYDD MAWRTH


9 Hydref 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

09.00 - 17.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid

10 Hydref 2019 DYDD IAU
09.00 - 17.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11 Hydref 2019 DYDD GWENER


12 Hydref 2019 DYDD SADWRN


13 Hydref 2019 DYDD SUL 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu