Calendr digwyddiadau
2 Hydref 2017 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Clwb Camera Glynebwy

 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

10.00 - 15.45

DIGWYDDIAD: Y ‘Mountaintop’

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad arddangosfa Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

12.45 - 17.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

14.30 - 16.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

15.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

3 Hydref 2017 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Clwb Camera Glynebwy

 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Ymdopi'n well" Care and Repair Cymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Vernon Watkins – Dathliad

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

17.30 - 19.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Diodydd Coleg yr Iwerydd CPC - Croesawu'r Prifathro newydd, Peter Howe

4 Hydref 2017 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Clwb Camera Glynebwy

 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

09.15 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 13.00

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Rali Ymgyrch Cefnogi Pobl

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 19.45

DIGWYDDIAD: Darlith Marie Curie

5 Hydref 2017 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Clwb Camera Glynebwy

 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

09.00 - 15.00

Committee visit Brussels, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Lleoliad Allanol

09.00 - 13.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2

09.30 - 15.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Arcadis – Prentisiaeth Adeiladu Proffesiynol

6 Hydref 2017 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

7 Hydref 2017 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

8 Hydref 2017 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

9 Hydref 2017 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

12.00 - 13.30

MB 13-17, Y Bwrdd Rheoli - Conference Room 4B - Tŷ Hywel

13.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

14.00 - 16.45

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

15.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Gwasanaeth ymwybyddiaeth colli babanod

17.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: "Mis Hanes Pobl Dduon ym Mhrydain a phrofiad iechyd meddwl pobl dduon". Siaradwyr gwadd Patrick Vernon OBE a Diverse Cymru.

10 Hydref 2017 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

10.00 - 15.30

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Iechyd Meddwl Unsain

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Age Cymru: lansio adroddiad gwerthuso CARTrefu

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 19.45

DIGWYDDIAD: Gwobrau Gwaith Cymdeithasol 2017

11 Hydref 2017 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 11.25

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

11.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Gwobr Tywysog William

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Grwp Trawsbleidiol ar Hosbisau & Gofal Lliniarol a Derbyniad

12.15 - 13.15

Preifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

16.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansiad yr arddangosfa Llanelli Gudd

12 Hydref 2017 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

09.00 - 15.00

Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

09.00 - 14.50

WRB(12), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda A - Ty_Hywel

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 15.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 16.00

DIGWYDDIAD: Pumed Cynhadledd A Gwobrau Blynyddol Adfywio Cymru

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyhoeddi Hawliau’n gwreiddio, Adroddiad Sicrwydd 2016-17 Comisiynydd y Gymraeg

13 Hydref 2017 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

10.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhyngwladol y Merched

10.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Seminar cyn-ddigwyddiad GovCamp Cymru

14 Hydref 2017 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd

10.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: GovCamp Cymru 2017

15 Hydref 2017 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Gwirfoddoli yng Nghaerdydd 1914-2014

 

ARDDANGOSFA: Llanelli Gudd