Calendr digwyddiadau
8 Hydref 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

11.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Anabledd Dysgu a’r Diwydiant Darlledu

13.00 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.45 - 17.15

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Brexit a Chymru: Tuag at bartneriaeth hafal

9 Hydref 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Cyfarfod preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

17.00 - 19.00

DIGWYDDIAD: Dathliad o Bartneriaethau Alcohol Cymunedol (Noson Wobrwyo)

10 Hydref 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

09.15 - 11.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.10

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

12.15 - 12.45

DIGWYDDIAD: Gwasanaeth Ymwybyddiaeth Colli Babanod

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 19.45

DIGWYDDIAD: ‘Quiet Hands’ – drama am ‘droseddau cyfeillio’ ac awtistiaeth gan Tim Rhys

11 Hydref 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

08.50 - 12.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.45

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 16.15

WRB(18), Bwrdd Taliadau - Tŷ Hywel

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Dathlu 70 mlynedd o weithlu canser y GIG

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Uwch Gyfrifiadureg Cymru

13.15 - 15.15

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Hydref 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

13 Hydref 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

14 Hydref 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

15 Hydref 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

09.30 - 11.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.30 - 16.05

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

16 Hydref 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Prifysgol Caerdydd - Y ffordd ymlaen o ran cynaliadwyedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

17 Hydref 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

08.50 - 12.25

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 11.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.30

Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

11.00 - 12.30

DIGWYDDIAD:I lansio e-lawlyfrau gwleidyddiaeth i fyfyrwyr lefel A / UG

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

17.30 - 19.30

DIGWYDDIAD: Cymru sy’n newid: dathlu deng mlynedd o WISERD

18.00 - 21.30

DIGWYDDIAD: Dangos y ffilm ‘I am not a Witch’ fel rhan o ddigwyddiadau Mis Hanes Pobl Dduon Cymru 2018

18 Hydref 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Undebau Credyd Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Noson Cyflwyno Gwobrau Blynyddol Geidiaid Caerdydd a’r De Ddwyrain

19 Hydref 2018 DYDD GWENER
 

DIGWYDDIAD: Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

20 Hydref 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams

 

DIGWYDDIAD: Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd

21 Hydref 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Tynnu Llun Cymunedol Llinellau Arfordirol, ‘Mae pob llun yn adrodd stori’

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Kyffin Williams