Calendr digwyddiadau
7 Hydref 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

12.10 - 13.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.45 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

8 Hydref 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

08.30 - 08.50

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Lansio gwefan Deall Lleoedd Cymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Sesiwn friffio a gwybodaeth ar gyfer Aelodau’r Cynulliad a’u timau

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio “Write on Cardiff”, casgliad o straeon a darnau o farddoniaeth am Gaerdydd

9 Hydref 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.25 - 11.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.10

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.30

Digwyddiad preifat i randdeiliaid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Ymwybyddiaeth o golli baban gan Wave of Light Service

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gofal Hosbis yng Nghymru 2019

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

15.00

Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan - Y Siambr - Y_Senedd

17.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Integreiddio Rhyngwladol

10 Hydref 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

09.20 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Sut y gall cymdeithas sifil yng Nghymru gael llais cryfach

10.00 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.30 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Addewid Hafal

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dangosiad Ffilm “Akasha”

11 Hydref 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

12 Hydref 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

13 Hydref 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

14 Hydref 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

10.15 - 13.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

15 Hydref 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.00 - 16.15

DIGWYDDIAD: Gweithwyr hŷn ym Mhrydain Fawr: Safbwyntiau o’r cenhedloedd datganoledig.

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Deugainmlwyddiant Cymorth Cynllunio Cymru

16 Hydref 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dathliad NFU Cymru o Fwyd a Ffermio Cymru

12.15 - 13.15

Preifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

19.00 - 23.00

DIGWYDDIAD: Cinio Gala RSPCA Cymru

17 Hydref 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.35 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Adfywio Calon - Hyfforddiant CPR ac Achub Bywyd

11.15 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Noson Gyflwyno Geidiaid Caerdydd a Dwyrain Morgannwg

18 Hydref 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cinio Mawr Rhyngwladol Masnach Deg

19 Hydref 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

20 Hydref 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Be/Longing

 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS