Calendr digwyddiadau
15 Hydref 2018 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

16 Hydref 2018 DYDD MAWRTH


17 Hydref 2018 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.00 - 12.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid

09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

18 Hydref 2018 DYDD IAU
09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 15.00

DROS DRO - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

19 Hydref 2018 DYDD GWENER


20 Hydref 2018 DYDD SADWRN


21 Hydref 2018 DYDD SUL


22 Hydref 2018 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

23 Hydref 2018 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

24 Hydref 2018 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.00

DROS DRO - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

25 Hydref 2018 DYDD IAU
09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

09.00 - 15.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid

26 Hydref 2018 DYDD GWENER


27 Hydref 2018 DYDD SADWRN


28 Hydref 2018 DYDD SUL