Calendr digwyddiadau
4 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

09.30 - 12.30

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

5 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Y Fframwaith Colegau a Phrifysgolion Iach a Chynaliadwy

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad SameYou yng Nghymru

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa hanner blynyddol i ddathlu arlunwyr cyfoes Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

09.00 - 12.15

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 15.30

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Ysgolion Heddwch

09.15 - 12.20

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

7 Tachwedd 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.20 - 11.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad y British American Project

8 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

9 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

10 Tachwedd 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

11 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

08.00 - 11.00

DIGWYDDIAD: Lansio’r Wythnos Cyflog Byw

10.00 - 12.05

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.45 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlith Agoriadol Broffesiynol gan Simon Noble, Cadeirydd Marie Curie

12 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

09.20 - 11.50

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.40

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.20

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol - Codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: “Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni: Mynd y tu hwnt i wleidyddiaeth arferol mewn cyfnod o Argyfwng o ran yr Hinsawdd a’n Hecoleg.”

14 Tachwedd 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

09.00 - 13.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 11.40

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

10.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Dathliad y Siartwyr

11.30 - 13.00

DIGWYDDIAD: Seminar Academi Morgan: Effeithiolrwydd ‘Sylw Dyledus’ i Hawliau Plant.

17.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathliad y Siartwyr

15 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

16 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

17 Tachwedd 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru