Calendr digwyddiadau
3 Rhagfyr 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a W&WU

13.15 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.20

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

4 Rhagfyr 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Pecyn Cymorth Llechen Lân Cymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Rhaglen Gyfnewid UNA

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Llyfr: You, Me and Coffee.

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Blynyddol Sustrans Cymru

5 Rhagfyr 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

09.00 - 12.45

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.45 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Ymweliad allano, Y Pwyllgor Cyllid - Lleoliad Allanol

11.00 - 12.15

Lansio - Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Lleoliad Allanol

11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD: Gwobrau Arloesedd Myfyrwyr

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

17.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: Rhaglen Fentora WEN – Digwyddiad Gwerthuso, Dathlu a Rhwydweithio

6 Rhagfyr 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn PeoplePlus Cymru 2018

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gofal Hosbis yng Nghymru 2018

7 Rhagfyr 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

8 Rhagfyr 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

9 Rhagfyr 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

10 Rhagfyr 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

17.00 - 18.30

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol.

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2018

11 Rhagfyr 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Bywyd Gwell

 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Diwrnod Ymwybyddiaeth Presgripsiwn PAST Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Ffarwel Prif Weinidog Cymru

12 Rhagfyr 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

 

ARDDANGOSFA: Bywyd Gwell

09.15 - 11.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Rhagfyr 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: POBL ANGORI – Prosiect ‘Cysylltu Cymunedau’ creadigol ar y cyd yn archwilio pwysigrwydd Sefydliadau Angori Cymunedol

 

ARDDANGOSFA: Bywyd Gwell

09.00 - 12.00

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

Preifat, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Enillwyr CEW / ICE Cymru / CECA Cymru

14 Rhagfyr 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Bywyd Gwell

15 Rhagfyr 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Bywyd Gwell

16 Rhagfyr 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Bywyd Gwell