Calendr digwyddiadau
2 Rhagfyr 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

10.00 - 12.40

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

3 Rhagfyr 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

08.30 - 08.55

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach: sesiwn galw heibio

12.30 - 15.00

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa Prosiect Llongau-U 1914-18

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Mynd i’r afael â rheoli poen

4 Rhagfyr 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

09.00 - 13.00

Ymweliad, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

09.30 - 11.45

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Dysgwyr PeoplePlus 2019

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Datblygu Cymry ar Wasgar yn Affrica - Dathlu 10 mlynedd ers ffurfio Panel Cynghori Affrica Is-Sahara

5 Rhagfyr 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

09.40 - 12.00

Ymweliad Pwyllgor, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dewis plentyndod: dathliad pen-blwydd Gweithredu dros Blant yn 150

12.30 - 14.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

6 Rhagfyr 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

7 Rhagfyr 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

8 Rhagfyr 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

9 Rhagfyr 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: "Brexit, Datganoli a’r Etholiad Cyffredinol" - Darlith Flynyddol 2019 Canolfan Llywodraethiant Cymru gan Philip Rycroft

10 Rhagfyr 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.30 - 12.45

DIGWYDDIAD: Gwobrau Arloesi Myfyrwyr

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

14.00 - 16.30

DIGWYDDIAD: Lansio Race Alliance Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansiad llyfr - Gwladgarwr Gwent: Cofio Steffan Lewis

11 Rhagfyr 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

08.45 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 11.05

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Ar Goll mewn Gofal

11.00 - 12.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

12 Rhagfyr 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

09.00 - 12.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Gwobrau CEW/ICE/CECA

13 Rhagfyr 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

14 Rhagfyr 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

15 Rhagfyr 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18