Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Cynulliad
27 Ionawr 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Diwrnod Cofio'r Holocost 2020 - Arddangosfa Fflamau Coffa

28 Ionawr 2020 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Comisiynwyr Ifanc 4C

18.00 - 19.45

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i nodi Cyfnod 4 y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu Addysg Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff i hyrwyddo iechyd gydol oes ac Economi Cymru

29 Ionawr 2020 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cefnogi Cymunedau Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

30 Ionawr 2020 DYDD IAU
10.30 - 15.00

DIGWYDDIAD: Newid yr anghydbwysedd rhwng y rhywiau - gweithio gyda disgyblion ysgol

12.00 - 15.30

DIGWYDDIAD: Lansio Prosiect Cydymaith Llys Teulu

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Mynd i’r Afael â’r Argyfwng o ran yr Hinsawdd, yng Nghaerdydd

31 Ionawr 2020 DYDD GWENER


1 Chwefror 2020 DYDD SADWRN


2 Chwefror 2020 DYDD SUL


3 Chwefror 2020 DYDD LLUN
11.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Abledd Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Diabetes Math 1 – Dathlu llwyddiannau plant yng Nghymru sy’n byw gyda diabetes math 1

4 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arloesedd mewn Eiriolaeth Plant yng Nghymru

5 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Cynllun Strategol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Apêl Mawr y Daffodil

6 Chwefror 2020 DYDD IAU
09.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Wythnos Ymwybyddiaeth Trais Rhywiol

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Rhaglen fentora Cymru gyfan Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus– ‘ymgyrchu dros newid cymdeithasol’

7 Chwefror 2020 DYDD GWENER
8 Chwefror 2020 DYDD SADWRN


9 Chwefror 2020 DYDD SUL