Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Cynulliad
28 Ionawr 2019 DYDD LLUN


29 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Mae'n bryd cael tâl gwell - lansio ymgyrch USDAW i fynd i'r afael â thlodi mewn gwaith

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gwneud y gorau o werth prentisiaethau yng Nghymru

30 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Bwyd y dyfodol gydag

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad meddal cerflun Rhodri Morgan

31 Ionawr 2019 DYDD IAU
09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - Digwyddiad rhanddeiliaid

1 Chwefror 2019 DYDD GWENER
09.30 - 16.00

DIGWYDDIAD: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – y Rownd Derfynol ar Fenter

2 Chwefror 2019 DYDD SADWRN


3 Chwefror 2019 DYDD SUL


4 Chwefror 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

5 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig - Derbyniad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

6 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gweithredu dros Blant – Build Sound Minds

7 Chwefror 2019 DYDD IAU
18.00 - 22.00

DIGWYDDIAD: Dydd Miwisg Cymru @ y Senedd

8 Chwefror 2019 DYDD GWENER
9 Chwefror 2019 DYDD SADWRN
10.30 - 16.30

DIGWYDDIAD: Mis Hanes LHDT

10 Chwefror 2019 DYDD SUL