Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Cynulliad
28 Ionawr 2019 DYDD LLUN
12.30

AC(5)2019(1), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

29 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

30 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

09.00 - 12.00

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.15

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

31 Ionawr 2019 DYDD IAU
09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

11.00 - 14.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

1 Chwefror 2019 DYDD GWENER


2 Chwefror 2019 DYDD SADWRN


3 Chwefror 2019 DYDD SUL


4 Chwefror 2019 DYDD LLUN
13.15 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.35

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

5 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.45

Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

7 Chwefror 2019 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 12.30

External Visits, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Lleoliad Allanol

8 Chwefror 2019 DYDD GWENER
9 Chwefror 2019 DYDD SADWRN


10 Chwefror 2019 DYDD SUL