Calendr digwyddiadau
11 Chwefror 2019 DYDD LLUN
10.00 - 12.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cynllun ac Ymgyrch Dŵr Cymru i Ailosod Carthffos Mermaid Quay

13.15 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 16.15

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

17.00 - 18.30

DIGWYDDIAD: Darlith gan Lysgennad yr Eidal

12 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Reach Out: Taclo Unigrwydd Pobl Ifanc

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
09.15 - 12.30

Preifat, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.20 - 11.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

14 Chwefror 2019 DYDD IAU
09.00 - 11.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cariad ac anableddau dysgu – sgwrs genedlaethol am helpu pobl ag anableddau i feithrin cyfeillgarwch a pherthynas ag eraill.

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Diwrnod Clefydau Prin 2019

15 Chwefror 2019 DYDD GWENER


16 Chwefror 2019 DYDD SADWRN


17 Chwefror 2019 DYDD SUL


18 Chwefror 2019 DYDD LLUN
10.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Fforwm Rhanbarthol (De Cymru) Senedd Ieuenctid Ewrop

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 17.00

Ymweliad y Pwyllgor â Brwsel, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Lleoliad Allanol

13.15 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

19 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

10.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: Cymru a Barddoniaeth Rhyfel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Prosiect Professionals Breaking the Silence gan yr NSPCC

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlith Marie Curie

20 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 11.10

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 11.15

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio adroddiad Tyfu Tai Cymru: Y sector rhentu preifat ac iechyd meddwl

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Marie Curie – Apêl Fawr Cennin Pedr 2019

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cynnnal hyder mewn etholiadau a democratiaeth yn yr oes ddigidol

21 Chwefror 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.20 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 14.00

Stakeholder event - Swansea, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

10.30 - 15.30

DIGWYDDIAD: Hyfforddiant CPR ac AED am ddim gan elusen Calonnau Cymru

22 Chwefror 2019 DYDD GWENER


23 Chwefror 2019 DYDD SADWRN


24 Chwefror 2019 DYDD SUL