Calendr digwyddiadau
10 Chwefror 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.30 - 12.35

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.33 - 14.58

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.15

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dysgu o Ddatblygu Cymunedol Seiliedig ar Asedau: y rhaglen Buddsoddi Lleol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu Ymchwil Cymdeithas Sifil – Pennod Newydd

12 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
09.15 - 11.45

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.25

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – Cystadleuaeth Fenter

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Sesiwn galw heibio’r Cynulliad i ddathlu’r elusen yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Chwefror 2020 DYDD IAU
09.05 - 11.15

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 15.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

14 Chwefror 2020 DYDD GWENER
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Lleoliad Allanol

15 Chwefror 2020 DYDD SADWRN


16 Chwefror 2020 DYDD SUL


17 Chwefror 2020 DYDD LLUN


18 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH


19 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
20 Chwefror 2020 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

21 Chwefror 2020 DYDD GWENER


22 Chwefror 2020 DYDD SADWRN


23 Chwefror 2020 DYDD SUL