Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Calendr digwyddiadau
25 Chwefror 2019 DYDD LLUN


26 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH


27 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
28 Chwefror 2019 DYDD IAU
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

1 Mawrth 2019 DYDD GWENER
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

2 Mawrth 2019 DYDD SADWRN
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

3 Mawrth 2019 DYDD SUL
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

4 Mawrth 2019 DYDD LLUN
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

10.50 - 13.00

Wrecsam, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Lleoliad Allanol

12.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Lansio Taith Bws Diogelwch Seiber

12.30

AC(5)2019(2), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

5 Mawrth 2019 DYDD MAWRTH
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: Rownd derfynol Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Genedlaethol i Ysgolion - ESU Churchill

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cofrestr Parlys yr Ymennydd Cymru

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

17.30 - 21.00

DIGWYDDIAD: Mudiad Merched ym myd Chwaraeon

6 Mawrth 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

09.15 - 12.30

Preifat, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.20 - 12.40

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.30 - 13.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Archif Menywod Cymru

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

7 Mawrth 2019 DYDD IAU
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

08.00 - 10.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

09.30 - 12.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.15 - 12.00

Y Pwyllgor Materion Cymreig, Pwyllgorau’n Ymweld â’r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.00

Lansio - Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Briffio’r Cyfryngau - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa Mamau yn Affrica

8 Mawrth 2019 DYDD GWENER
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

9 Mawrth 2019 DYDD SADWRN
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

10 Mawrth 2019 DYDD SUL
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu