Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mehefin 2011. Ei rôl yw ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynir gan y cyhoedd. Rhaid i’r deisebau fod ar faterion y mae gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Maer broses ddeisebau yn galluogir cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadun uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

 

Trawsgrifiadau

 

Deisebau

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau

 

Newyddion

 

Logo Ddraig y CynulliadDilynwch y Pwyllgor Deisebau ar Twitter: @SeneddDeisebau

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Steve George. Dirprwy Glerc: Kayleigh Driscoll

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDeisebau@Cynulliad.Cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu