Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mehefin 2011. Ei rôl yw ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynir gan y cyhoedd. Rhaid i’r deisebau fod ar faterion y mae gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Maer broses ddeisebau yn galluogir cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadun uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

 

Trawsgrifiadau

 

Deisebau

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau

 

Newyddion

 

Arolwg - Adolygiad o System Ddeisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae'r Pwyllgor Deisebau am wybod beth yw eich barn am y system ddeisebau, materion bwysig ei dylai gwmpasu, pwy ddylai fod yn gallu defnyddio’r system a pha gamau dylai’r Pwyllgor gymryd ynglun a deisebau.

 

A fyddech cystal â rhoi ychydig funudau o'ch amser i lenwi'r arolwg hwn er mwyn helpu'r Pwyllgor i ddeall eich safbwyntiau. Gallwch ddarparu cymaint neu gyn lleied o wybodaeth ag y dymunwch. Ni ddylai'r arolwg hwn gymryd mwy na phum munud i'w gwblhau, a chaiff eich ymatebion eu defnyddio at ddibenion yr holiadur hwn yn unig.

 

https://www.surveymonkey.com/r/adolygiad-o-system-ddeisebau-ccc

 

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron gallwch lwytho dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Deisebau oddi ar y wefan mewn nifer o fformadau gwahanol.

 

 

ConfidentDilynwch y Pwyllgor Deisebau ar Twitter: @SeneddDeisebau

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Steve George. Dirprwy Glerc: Kayleigh Driscoll

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDeisebau@Cynulliad.Cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis