Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2011, a’i gylch gwaith yw cyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y’u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3, ac i ystyried unrhyw faterion eraill yn ymwneud â deddfwriaeth a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

 

Trawsgrifiadau

 

Is-ddeddfwriawth

 

Deddfwriaeth arall

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Newyddion

 Dilynwch ni ar Twitter @SeneddMCD

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams. Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddMCD@Cynulliad.Cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu