Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cylch gwaith

 

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2011, a’i gylch gwaith yw cyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y’u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3, ac i ystyried unrhyw faterion eraill yn ymwneud â deddfwriaeth a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

 

 Dilynwch ni ar Twitter @SeneddMCD

Gwelir trawsgrifiadau cyfarfodydd

 

Is-ddeddfwriawth

 

Ymchwiliadau

 

 

 

Deddfwriaeth arall

Ymchwiliadau wedi’i bwblhau ag Adroddiad

 

 

 

 

Newyddion

 

Cyhoeddwyd ein hadroddiad ynghylch anghymhwyso person rhag bod yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams. Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8008/8019

Ffacs: 029 2089 8021

E-bost: PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis