Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: iechyd corfforol, meddyliol a chyhoeddus pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

 

Gallwch weld raglen waith amlinellol y Pwyllgor ar dudalen we'r flaenraglen waith.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Deddfwriaeth sy’n mynd drwy waith craffu ar hyn o bryd

 

Busnes arall sy’n cael ei ystyried ar hyn o bryd

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

 

 

Newyddion y Pwyllgor

 

Logo Ddraig y Cynulliad  Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu