Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Rhestr bostio

Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
David Rees AC, Water Street Business Centre, Water Street, Port Talbot, , SA12 6LF, 01639 870779, , David.Rees@cynulliad.cymru
Jayne Bryant AC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , Caerdydd, 01633 376627, , Jayne.Bryant@cynulliad.cymru
Angela Burns AC, County Chambers, Stryd Warren, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7JS, 01834 843 052, , Angela.Burns@cynulliad.cymru
Suzy Davies AC, Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, , SA1 4EW, 0300 200 7209, , Suzy.Davies@cynulliad.cymru
Mike Hedges AC, 97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, , SA6 6HJ, 01792 790621, , Mike.Hedges@cynulliad.cymru
Caroline Jones AC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1NA, , , Caroline.Jones@cynulliad.cymru
Dai Lloyd AC, Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP, 0300 200 7255, , Dai.Lloyd@cynulliad.cymru
Tina Donnelly, (Ni roddir cyfeiriad)
Gaynor Jones, (Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu