Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

10 Market Street
Pontypridd
CF37 2ST

0300 200 7116

Mick.Antoniw@cynulliad.cymru

Mandy Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

01248 717 052

mandy.jones@cynulliad.cymru

Dai Lloyd AC

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

David Melding AC

Swyddfa 2
20 Pantbach Road
Birchgrove
Caerdydd
CF14 1UA

029 2062 3088

David.Melding@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu