Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd)

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7105

Huw.Irranca-Davies@cynulliad.cymru

Dafydd Elis-Thomas AC

7 Bank Place
Porthmadog
LL49 9AA

01766 515028

Dafydd.Elis-Thomas@cynulliad.cymru

Nathan Gill AC

10 Stryd y Bont
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5DW

01248 717 052

Nathan.Gill@cynulliad.cymru

Dai Lloyd AC

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

David Melding AC

Office of Swyddfa Craig Williams ASMP
Uwch ben Sainsburys
Heol Llanishen Fach
Rhiwbeina, Caerdydd
CF14 6RG

029 2240 1348

David.Melding@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu