Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

73 Heol Trosnant Uchaf
Pont-y-pŵl
NP4 8AU

01495 740022

Lynne.Neagle@cynulliad.cymru

Michelle Brown AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Hefin David AC

Bargoed YMCA
Aeron Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8JA

01443 838542

Hefin.David@cynulliad.cymru

John Griffiths AC

7 fed Llawr
Clarence House
Clarence Place
Casnewydd
NP19 7AA

01633 222 302

John.Griffiths@cynulliad.cymru

Llyr Gruffydd AC

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@cynulliad.cymru

Darren Millar AC

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

01745 839117

Darren.Millar@cynulliad.cymru

Julie Morgan AC

17 Plasnewydd
Whitchurch
Caerdydd
CF14 1NR

029 2061 4577

Julie.Morgan@cynulliad.cymru

Mark Reckless AC

20 Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

0300 200 7204

Mark.Reckless@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu