Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@cynulliad.cymru

Gareth Bennett AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7263

Gareth.Bennett@cynulliad.cymru

Jayne Bryant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
Caerdydd

0300 200 7104

Jayne.Bryant@cynulliad.cymru

Huw Irranca-Davies AC

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7105

Huw.Irranca-Davies@cynulliad.cymru

Dai Lloyd AC

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

David Melding AC

Office of Swyddfa Craig Williams ASMP
Uwch ben Sainsburys
Heol Llanishen Fach
Rhiwbeina, Caerdydd
CF14 6RG

029 2240 1348

David.Melding@cynulliad.cymru

Jenny Rathbone AC

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru

Simon Thomas AC

32 Heol y Wig
Aberystwyth
SY23 2LN

01970 624 984

Simon.Thomas@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu