Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Bethan Sayed AC (Cadeirydd)

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@cynulliad.cymru

Mick Antoniw AC

10 Market Street
Pontypridd
CF37 2ST

0300 200 7116

Mick.Antoniw@cynulliad.cymru

Suzy Davies AC

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7208

Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Siân Gwenllian AC

8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

01286 672076

Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Neil Hamilton AC

Swyddfa Neil Hamilton
Neuadd y Dref
Stryd y Brenin Edward
Hendy-gwyn ar Daf
SA34 0AA

0300 200 7422

Neil.Hamilton@cynulliad.cymru

Rhianon Passmore AC

208 Y Stryd Fawr
Coed Duon
NP12 1AJ

01495 225 162

Rhianon.Passmore@cynulliad.cymru

Jenny Rathbone AC

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru

Jack Sargeant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 6565

Jack.Sargeant@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu