Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

John Griffiths AC (Cadeirydd)

7 fed Llawr
Clarence House
Clarence Place
Casnewydd
NP19 7AA

01633 222 302

John.Griffiths@cynulliad.cymru

Gareth Bennett AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7263

Gareth.Bennett@cynulliad.cymru

Siân Gwenllian AC

8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

01286 672076

Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AC

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
5 Halkyn Street
Treffynnon
CH8 7TX

01352 710232

Mark.Isherwood@cynulliad.cymru

Rhianon Passmore AC

208 Y Stryd Fawr
Coed Duon
NP12 1AJ

01495 225 162

Rhianon.Passmore@cynulliad.cymru

Jenny Rathbone AC

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru

Jack Sargeant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 6565

Jack.Sargeant@cynulliad.cymru

Bethan Sayed AC

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu