Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

Dawn Bowden AC

110 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8AP

0300 200 7170

Dawn.Bowden@cynulliad.cymru

Jayne Bryant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
Caerdydd

0300 200 7104

Jayne.Bryant@cynulliad.cymru

Angela Burns AC

County Chambers
Stryd Warren
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7JS

01834 843 052

Angela.Burns@cynulliad.cymru

Rhun ap Iorwerth AC

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@cynulliad.cymru

Caroline Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Caroline.Jones@cynulliad.cymru

Julie Morgan AC

17 Plasnewydd
Whitchurch
Caerdydd
CF14 1NR

029 2061 4577

Julie.Morgan@cynulliad.cymru

Lynne Neagle AC

73 Heol Trosnant Uchaf
Pont-y-pŵl
NP4 8AU

01495 740022

Lynne.Neagle@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu