Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

David Rees AC (Cadeirydd)

Water Street Business Centre
Water Street
Port Talbot
SA12 6LF

01639 870779

David.Rees@cynulliad.cymru

Michelle Brown AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Suzy Davies AC

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7208

Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Jane Hutt AC

115 High Street
Y Barri
CF62 7DT

01446 740981

Jane.Hutt@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AC

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
5 Halkyn Street
Treffynnon
CH8 7TX

01352 710232

Mark.Isherwood@cynulliad.cymru

Steffan Lewis AC

1a Griffiths Blds
Victoria Terrace
Trecelyn
Caerffili
NP11 4EW

01495 241100

Steffan.Lewis@cynulliad.cymru

Jenny Rathbone AC

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru

Jack Sargeant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 6565

Jack.Sargeant@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu