Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

David Rees AC (Cadeirydd)

Water Street Business Centre
Water Street
Port Talbot
SA12 6LF

01639 870779

David.Rees@cynulliad.cymru

Dawn Bowden AC

110 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8AP

0300 200 7170

Dawn.Bowden@cynulliad.cymru

Michelle Brown AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Suzy Davies AC

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7208

Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AC

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
5 Halkyn Street
Treffynnon
CH8 7TX

01352 710232

Mark.Isherwood@cynulliad.cymru

Steffan Lewis AC

1a Griffiths Blds
Victoria Terrace
Trecelyn
Caerffili
NP11 4EW

01495 241100

Steffan.Lewis@cynulliad.cymru

Jeremy Miles AC

7 High Street
Pontardawe
Abertawe
SA8 4HU

01792 869993

Jeremy.Miles@cynulliad.cymru

Eluned Morgan AC

19 Cartlett
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2LH

03002007310

Eluned.Morgan@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu