Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

David Rees AC (Cadeirydd)

Water Street Business Centre
Water Street
Port Talbot
SA12 6LF

01639 870779

David.Rees@cynulliad.cymru

Alun Davies AC

23 Beaufort Street
Brynmawr
Blaenau Gwent
NP23 4AQ

01495 311 160

Alun.Davies@cynulliad.cymru

Huw Irranca-Davies AC

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7105

Huw.Irranca-Davies@cynulliad.cymru

Delyth Jewell AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 6565

Delyth.Jewell@cynulliad.cymru

Mandy Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

01248 717 052

mandy.jones@cynulliad.cymru

David Melding AC

Swyddfa 2
20 Pantbach Road
Birchgrove
Caerdydd
CF14 1UA

029 2062 3088

David.Melding@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu