Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ystyried Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys barn pob cyfrwng darparu newyddion sy’n dod o dan gylch gwaith y Pwyllgor.

Hoffem glywed beth sydd gennych chi i’w ddweud. Wrth lunio eich ymateb, defnyddiwch gylch gorchwyl yr ymgynghoriad:

 • modelau arloesol i gefnogi newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru, gan gynnwys:
  • modelau presennol o ddarpariaeth newyddion, yng Nghymru ac yn rhyngwladol, y gellid ei hefelychu;
  • modelau busnes arloesol mewn meysydd eraill y gellid eu cymhwyso i newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru.
 • darparu newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru, gan gynnwys:
  • papurau newydd lleol a rhanbarthol;
  • gwefannau newyddion;
  • darparwyr newyddion hyper-leol;
  • teledu lleol.
 • cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer newyddiaduraeth newyddion lleol.

AdobeStock_56849659

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol cyfredol y Cynulliad, mae’r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu ddefnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol oll gael eu cyflwyno yn ddwyieithog.

Pan na fydd dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig yn cael eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynir ynddi, gan nodi iddi gael ei derbyn yr iaith honno yn unig.

Disgwyliwn i sefydliadau eraill gadw at eu safonau a’u cynlluniau eu hunain yn unol â’r gofynion statudol arnynt.

Ni ddylai dogfennau a gyflwynir fod yn hwy na phum ochr A4, dylid cynnwys paragraffau wedi’u rhifo, a dylid canolbwyntio ar y materion a nodir uchod. Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Gwybodaeth ychwanegol ar Twitter, dilyn #DGChNewyddion

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddDGCh@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu