Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Gwerthu Cymru i’r Byd

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn cynnal ymchwiliad i Werthu Cymru i'r Byd.

 

Mae'r Pwyllgor yn rhoi sylw i'r materion a ganlyn:

 

 • Sut y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gwerthu Cymru i'r Byd ar hyn o bryd o ran masnach, twristiaeth a sgiliau/hyfforddiant;
 • Swyddogaeth swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru;
 • Cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i allforwyr, a mewnfuddsoddi;
 • Ymwybyddiaeth o wefan 'Wales.Com' ac yn benodol y cymorth a gynigir gan Busnes Cymru;
 • Eglurder a chryfder “brand” Cymru o ran twristiaeth ryngwladol;
 • Llwyddiant ryngwladol gweithgareddau marchnata Croeso Cymru;
 • Sut y mae colegau/prifysgolion yn hyrwyddo astudio rhyngwladol yng Nghymru;
 • Sut y gall Llywodraeth Cymru helpu o ran denu digwyddiadau rhyngwladol mawr i Gymru;
 • Y defnydd a wneir o gymorth gan yr Undeb Ewropeaidd ac effaith gadael yr UE;
 • Beth y gall Cymru ei ddysgu gan wledydd o faint tebyg.

 

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau ysgrifenedig yn Gymraeg neu Saesneg, ac yn gofyn i sefydliadau â pholisïau neu gynlluniau Iaith Gymraeg ddarparu cyflwyniadau dwyieithog, yn unol â’u polisïau gwybodaeth i’r cyhoedd.

 

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler y canllawiau i dystion sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Anfonwch eich safbwyntiau i:  SeneddESS@cynulliad.cymru erbyn 1 Medi 2017. Efallai na fydd yn bosibl ystyried ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn

 

Datgelu gwybodaeth

Sicrhewch eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddESS@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu