Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Penderfyniadau

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

20/12/2018 - Impact of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 in relation to Carers: Evidence session with Association of Directors of Social Services Cymru and Welsh Local Government Association

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

5.2 Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i rannu â'r Pwyllgor gopi o ddogfen Gofal Cymdeithasol Cymru sy'n amlinellu'r arfer gorau ar gyfer asesiad anghenion gofalwr pan fydd ar gael.

5.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu ati gyda chwestiynau pe na bai cyfle i'w gofyn yn ystod y sesiwn dystiolaeth


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu