Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Penderfyniadau

Ymchwiliad i Arferion Gorau o ran y Gyllideb

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

18/06/2015 - Budget Procedures: Correspondence with the Presiding Officer

10.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

10.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywydd.

 


30/04/2015 - Debate on the Finance Committee’s report on Best Practice Budget Process Part 2 - Planning and implementing new budget procedures

Dechreuodd yr eitem am 15.01

NDM5748 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Arferion Gorau o ran y Gyllideb Rhan 2 - Cynllunio gweithdrefnau cyllidebol newydd a'u rhoi ar waith, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Mawrth 2015.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Ebrill 2015.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


27/02/2015 - Best Practice Budget Process: Consideration of Draft Report

4.1     Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Arferion Gorau o ran y Gyllideb Rhan 2, a chytunwyd ar nifer fach o newidiadau.

 


09/10/2014 - Debate on the Finance Committee's Report on Best Practice Budget Processes

Dechreuodd yr eitem am 15.13

 

NDM5591 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i’r arferion gorau o ran y gyllideb, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Gorffennaf 2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu