Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cofrestr Buddiannau

Dai Lloyd AC

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Stafell Fyw, elusen cynghori ar faterion alcohol a chyffuriau (Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos) (Dim yn Gyfarwyddwr rhagor - Awst 2019)
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Meddyg teulu, yn derbyn treuliau yn unig (Band 2: rhwng 5 awr a 20 awr yr wythnos)
Aelod Pregethwr lleyg, yn derbyn treuliau yn unig (Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos)
Gwraig Meddyg teulu
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Treuliau etholiad 2016 wedi eu talu gan Blaid Cymru
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod 1 fflat yn Llanelli, 1 fflat yn Abertawe ac un ty yn Llanbed sydd yn cael eu rhentu allan. Un fflat preswyl yng Nghaerdydd. (Fflat yn Llanelli wedi cael ei werthu - Awst 2019)
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Cynulliad
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Ymddiriedolwr - Ymddiriedolaeth Gofalwyr Bae Abertawe (mae'r sefydliad wedi dod I ben)
- Aelod - Pwyllgor Swansea People First
- Aelod - Asthma UK Cymru
- Llywydd - Grwp Coeliac Abertawe
- Llywodraethwr Cymru - Coeliac UK (Daeth I ben Mehefin 2018)
- Is-Lywydd - Clybiau Forget Me Not Abertawe
- Cadeirydd - Bwrdd Llywodraethol, Ysgol Gynradd Y Login Fach, Waunarlwydd, Abertawe

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
DimDim
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu