Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cofrestr Buddiannau

Kirsty Williams AC

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Partner mewn busnes ffermio - D.C. Rees & Son – Mae'r busnes yn derbyn cymorth o dan Bolisi Amaethyddol Cyffredin yr UE a chynllun Glastir Llywodraeth Cymru ar gyfer tir comin
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod a phriod Hedfan ac aros dros nos yn Glasgow - y Coleg Nyrsio Brenhinol
Aelod 2 docyn a lletygarwch ar gyfer gem rygbi Cymru yn erbyn Ffrainc ar 17 Mawrth 2018 gan Undeb Rygbi Cymrun. Rhoddwyd fel rhodd i Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru.
Aelod Taith awyren, llety am un noson a phryd o fwyd yn Belfast gan Goleg Nyrsio Brenhinol Gogledd Iwerddon
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Cyfraniad at dreuliau etholiad y Cynulliad 2016 gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Perchennog 1/3 o gyfran o ddarn o dir amaethyddol yn Bryn, Llanelli
Priod Perchennog fferm yn Aberhonddu
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod Rhanddeiliad yn y Corn Exchange Crickhowell Ltd (siop fasnachol)
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Cynulliad
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Is-lywydd - CFfI Brycheiniog
Aelod Cyswllt Anrhydeddus - Cymdeithas Milfeddygon Prydain (wedi dod i ben)
Aelod Aelod - y Lleng Brydeinig
Aelod Is-lywydd - Sioe Aberhonddu (wedi dod i ben)
Aelod Is-lywydd - Sioe Gwenddwr
Aelod Is-lywydd - Sioe Pantydwr
Aelod Is-lywydd - Côr Meibion Ystradgynlais
Aelod Llywydd Anrhydeddus - Eiriolaeth Dinasyddion Brycheiniog
Aelod Aelod - Undeb Credyd Brycheiniog a'r Ardal
Aelod Is-lywydd - Clwb Criced Glangrwyney, Gilwern a Llangenny
Aelod Noddwr - Knighton Initiative for Dementia Action
Aelod Is-lywydd - Sioe Amaethyddol Llangynidr
Aelod Cyfeillion Canolfan Dreftadaeth Llanwrtyd
Aelod Is-lywydd - Clwb Ffermwyr Ifanc Pontfaen
Aelod Is-lywydd - Sioe Llyswen a Bochrwyd
Aelod Is-lywydd Sioe Amaethyddol Llanfihangel Fechan
Aelod Noddwr - Amgueddfa Trefyclo a'r Cylch

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Cymrawd y Coleg Nyrsio Brenhinol
Aelod - Aelodaeth Anrhydeddus o Glwb Rotari Crucywel
Is-lywydd - Clwb Criced Aberhonddu

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
DimDim
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu