Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cofrestr Buddiannau

Jenny Rathbone AC

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Cyfarwyddwr (di-dâl) Ystafell Fyw Caerdydd, isgwmni i CAIS (sy'n darparu cymorth di-elw i wasanaethu pobl sy'n gaeth i alcohol a chyffuriau eraill) (Rh.S.4.3 - Band 1 - llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Ymddiriedolwr gwirfoddol Good Food Llanedeyrn (menter ac elusen di-elw), di-dâl (Rh.S.4.3 - Band 1 - llai na 5 awr yr wythnos).
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
DimDim
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd yr holl nawdd ariannol ar gyfer etholiad 2016 gan Blaid Lafur Etholaeth Canol Caerdydd (£9,432.32).
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Aelod Ymweld â Dhaka, Bangladesh (20 – 26 Hydref 2016) ar ymweliad canfod ffeithiau a mynd i Gynhadledd Cynghrair Awami. Talwyd y costau hedfan (£980) a llety am bedair noson (£480) gan Gynghrair Awami. Rhoddwyd costau’r ymweliad (£1480) i elusennau sy’n gweithredu yn Bangladesh ar a) cynllunio’r teulu a b) dyfrhau amaethyddol.
Aelod 24-28/02/19. Israel a'r Lan Orllewinol - Ymweliad i hyrwyddo treftadaeth a chanfod ffeithiau. £2,431.71 wedi'i dalu gan Sefydliad Evan Roberts.
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Mae'r Aelod yn berchen ar ysgubor sydd wedi'i hadnewyddu a 2 erw o dir yn Nant yr Odyn, Llanfihangel Glyn Myfyr, Conwy, a gaiff ei ddefnyddio fel canolfan gymunedol.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod Halma PLC
Aelod Pearson PLC
Aelod Unilever PLC
Aelod Reckitt Benckiser
Aelod Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC
Aelod Phoenix Fund Services
Aelod Troy Income and Growth Trust PLC
Aelod iShares PLC
Aelod F&C Responsible UK Equity
Aelod Awel Ltd, cwmni ynni menter gymdeithasol
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Cynulliad
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Llywodraethwr - Ysgol Pen y Groes, Caerdydd (ceased)
Aelod Llywodraethwr - Ysgol Uwchradd Eglwys yng Nghymru Teilo Sant.

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Cymdeithas Fabian
Aelod - Y Gymdeithas Gydweithredol
Aelod - Cyfeillion Ecwador

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
DimDim
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu