Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cofrestr Buddiannau

David J Rowlands AC

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Dim Dim
Aelod Sleepbox Ltd (Gwerthu a Marchnata) (Rh.S.4.3 - Band 1 – llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Sleepbox Hotels Ltd (Gwerthu a Marchnata) (Rh.S. 4.3 - Band 1 – llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Brand Initiatives Ltd (Gwerthu a Marchnata) (Rh.S. 4.3 - Band 1 – llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod SBX Holdings Ltd (Gwerthu a Marchnata) (Rh.S. 4.3 - Band 1 – llai na 5 awr yr wythnos)
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Asiant ar gyfer gwerthu tir yn Griffithstown, Pont-y-pŵl (Rh.S.4.3 - Band 1 – llai na 5 awr yr wythnos)
Priod Cyflogir gan David J Rowlands AC fel Pennaeth Swyddfa
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
Dim Dim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocyn a lletygarwch i gêm rygbi rhwng Cymru a De Affrica (26 Tachwedd 2016) gan S4C
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
Dim Dim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd holl dreuliau etholiad y Cynulliad 2016 gan UKIP
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Dim Dim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Eiddo wedi ei gaffael gydag un arall yn Llwynfedw, Tredegar Newydd i'w adnewyddu a'i ailwerthu.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod Rhanddeiliad yn Sleepbox Ltd (Gwerthu a Marchnata)
Aelod Rhanddeiliad yn Sleepbox Hotels Ltd (Gwerthu a Marchnata)
Aelod Rhanddeiliad yn Brand Initiatives Ltd (Gwerthu a Marchnata)
Aelod Rhanddeiliad yn SBX Holdings Ltd (Gwerthu a Marchnata)
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Cynulliad
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Dim Dim

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Seiri Rhyddion

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
Enw: Keryn Rowlands Cyflogir fel: Pennaeth Swyddfa
Aelod o deulu: David J Rowlands AC Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 16 Mai 2016
Perthynas â'r Aelod: Gwraig Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos
Enw: Rhiannon Rowlands Cyflogir fel: Gweithiwr Achos
Aelod o deulu: David J Rowlands AC Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 28 Tachwedd 2016
Perthynas â'r Aelod: Merch Oriau gwaith: 18.5 awr yr wythnos
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu