Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cofrestr Buddiannau

Mark Reckless AC

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cyfarwyddwr rhan-amser (nid cyfarwyddwr cwmni) ac Ysgrifennydd Cwmni, UKIP Parliamentary Resource Unit Limited (Rh.S. 4.3 - Band 2 - Rhwng 2 ac 20 awr yr wythnos). Mae'r cwmni'n derbyn 'arian byr' Tŷ'r Cyffredin. (Cyflogaeth wedi dod i ben)
Priod Cynghorydd, Cyngor Medway (Daeth I ben)
Priod Cyflogir y priod gan Mark Reckless AC fel Uwch Gynghorwr
Aelod Ymddangos yn achlysurol ar y cyfryngau, mewn erthyglau papurau newydd ac arolygon (Rh.S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos).
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
DimDim
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Aelod Dulyn (17/11/18) i fod ar banel trafod ar Brexit - talwyd amdano gan RTE Festival of Politics.
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a phriod Mae'r Aelod a'i briod yn berchen ar eiddo preswyl ar rent yn ne-ddwyrain Llundain
Aelod a phriod Mae'r Aelod a'i briod yn berchen ar eiddo preswyl ar rent yng Nghaerdydd.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod a phriod Cyfranddalwyr yn JTER Cyf.
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Cynulliad
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
DimDim

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
Enw: Catriona Elizabeth Alison Reckless Ym mha rinwedd y'i cyflogir: Uwch Gynghorwr
Aelod o deulu: Mark Reckless Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 27 Gorffennaf 2016
Perthynas â'r AC: Priod Oriau gwaith ar y contract: 37 (29.6 awr cyn 7 Rhagfyr 2016)
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu