Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dyffryn Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Ann Jones Llafur Cymru 8359 38% Wedi'i ethol
Robert Salisbury Ceidwadwyr Cymreig 5018 23% Heb ei ethol
Sion Brynach Plaid Cymru 4295 19% Heb ei ethol
Gwynn Clague Democratiaid Annibynnol 1908 9% Heb ei ethol
Phill Lloyd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1376 6% Heb ei ethol
David Roberts Annibynnol 661 3% Heb ei ethol
David Pennant Annibynnol 586 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22203
Etholaeth 51124
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ann Jones 38% Wedi'i ethol
Robert Salisbury 23% Heb ei ethol
Sion Brynach 19% Heb ei ethol
Gwynn Clague 9% Heb ei ethol
Phill Lloyd 6% Heb ei ethol
David Roberts 3% Heb ei ethol
David Pennant 3% Heb ei ethol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu