Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Delyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Delyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Sandy Mewies Llafur Cymru 10695 46% Wedi'i ethol
Matt Wright Ceidwadwyr Cymreig 7814 34% Heb ei ethol
Carrie Harper Plaid Cymru 2918 13% Heb ei ethol
Michele Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1767 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23194
Etholaeth 53996
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 214
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sandy Mewies 46% Wedi'i ethol
Matt Wright 34% Heb ei ethol
Carrie Harper 13% Heb ei ethol
Michele Jones 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd214
Cyfanswm a wrthodwyd214

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu