Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dyffryn Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Margaret Ann Jones Llafur Cymru 8104 36% Heb ei ethol
Matthew Wright Ceidwadwyr Cymreig 8012 36% Heb ei ethol
Mark Jones Plaid Cymru 3884 17% Heb ei ethol
Mark Young Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2275 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22275
Etholaeth 55234
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Margaret Ann Jones 36% Heb ei ethol
Matthew Wright 36% Heb ei ethol
Mark Jones 17% Heb ei ethol
Mark Young 10% Heb ei ethol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu