Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Merthyr Tudful a Rhymni - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Huw George Lewis Llafur Cymru 10483 54% Wedi'i ethol
Anthony William Rogers Annibynnol 3432 18% Heb ei ethol
Amy Kitcher Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2480 13% Heb ei ethol
Noel Turner Plaid Cymru 1701 9% Heb ei ethol
Christopher James Owden O'Brien Ceidwadwyr Cymreig 1224 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19320
Etholaeth 55031
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 153
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw George Lewis 54% Wedi'i ethol
Anthony William Rogers 18% Heb ei ethol
Amy Kitcher 13% Heb ei ethol
Noel Turner 9% Heb ei ethol
Christopher James Owden O'Brien 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd153
Cyfanswm a wrthodwyd153

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu