Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gwyr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gwyr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Rebecca Evans Llafur Cymru 11982 40% Wedi'i ethol
Lyndon Jones Ceidwadwyr Cymreig 10153 34% Heb ei ethol
Colin Beckett Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3300 11% Heb ei ethol
Harri Roberts Plaid Cymru 2982 10% Heb ei ethol
Sheila Kingston-Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1033 3% Heb ei ethol
Abi Cherry-Hamer Plaid Werdd Cymru 737 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 30187
Etholaeth 60631
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rebecca Evans 40% Wedi'i ethol
Lyndon Jones 34% Heb ei ethol
Colin Beckett 11% Heb ei ethol
Harri Roberts 10% Heb ei ethol
Sheila Kingston-Jones 3% Heb ei ethol
Abi Cherry-Hamer 2% Heb ei ethol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu