Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Castell-nedd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Castell-nedd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Gwenda Thomas Llafur Cymru 12736 53% Wedi'i ethol
Alun Llewellyn Plaid Cymru 6346 27% Heb ei ethol
Alex Powell Ceidwadwyr Cymreig 2780 12% Heb ei ethol
Michael Green Plaid Genedlaethol Prydain 1004 4% Heb ei ethol
Matthew Thomas McCarthy Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 983 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23849
Etholaeth 57533
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 128
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwenda Thomas 53% Wedi'i ethol
Alun Llewellyn 27% Heb ei ethol
Alex Powell 12% Heb ei ethol
Michael Green 4% Heb ei ethol
Matthew Thomas McCarthy 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd128
Cyfanswm a wrthodwyd128

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu