Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dyffryn Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Ann Jones Llafur Cymru 9560 40% Wedi'i ethol
Sam Rowlands Ceidwadwyr Cymreig 8792 36% Heb ei ethol
Paul Daviers-Cooke Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2975 12% Heb ei ethol
Mair Rowlands Plaid Cymru 2096 9% Heb ei ethol
Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 758 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24181
Etholaeth 56322
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ann Jones 40% Wedi'i ethol
Sam Rowlands 36% Heb ei ethol
Paul Daviers-Cooke 12% Heb ei ethol
Mair Rowlands 9% Heb ei ethol
Gwyn Williams 3% Heb ei ethol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu