Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Rhondda

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Rhondda - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Leighton Andrews Llafur Cymru 12650 63% Wedi'i ethol
Sera Evans-Fear Plaid Cymru 5911 30% Heb ei ethol
James Eric Jeffreys Ceidwadwyr Cymreig 969 5% Heb ei ethol
George Summers Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 497 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20027
Etholaeth 52532
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 138
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Leighton Andrews 63% Wedi'i ethol
Sera Evans-Fear 30% Heb ei ethol
James Eric Jeffreys 5% Heb ei ethol
George Summers 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd138
Cyfanswm a wrthodwyd138

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu