Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dyffryn Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Ann Jones Llafur Cymru 11691 51% Wedi'i ethol
Ian Gunning Ceidwadwyr Cymreig 7680 33% Heb ei ethol
Alun Lloyd Jones Plaid Cymru 2597 11% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1088 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23056
Etholaeth 56232
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 179
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ann Jones 51% Wedi'i ethol
Ian Gunning 33% Heb ei ethol
Alun Lloyd Jones 11% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd179
Cyfanswm a wrthodwyd179

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu