Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Election summary for Etholaeth
Etholaeth Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Aberafan Brian Gibbons Llafur Cymru
Alun a Glannau Dyfrdwy Tom Middlehurst Llafur Cymru
Blaenau Gwent Peter Law Llafur Cymru
Bro Morgannwg Jane Hutt Llafur Cymru
Brycheiniog a Sir Faesyfed Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Caerffili Rt. Hon. Ron Davies Llafur Cymru
Caernarfon Rt. Hon. Dafydd Wigley Plaid Cymru
Canol Caerdydd Jenny Randerson Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Castell-nedd Gwenda Thomas Llafur Cymru
Ceredigion Elin Jones AC Plaid Cymru
Conwy Gareth Jones Plaid Cymru
Cwm Cynon Christine Chapman Llafur Cymru
De Caerdydd a Phenarth Lorraine Barrett Llafur Cymru
De Clwyd Karen Sinclair Llafur Cymru
Delyn Alison Halford Llafur Cymru
Dwyrain Abertawe Val Feld Llafur Cymru
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Rhodri Thomas Plaid Cymru
Dwyrain Casnewydd John Griffiths Llafur Cymru
Dyffryn Clwyd Ann Jones Llafur Cymru
Gogledd Caerdydd Sue Essex Llafur Cymru
Gorllewin Abertawe Andrew Davies Llafur Cymru
Gorllewin Caerdydd Rhodri Morgan Llafur Cymru
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Christine Margery Gwyther Llafur Cymru
Gorllewin Casnewydd Y Fonesig Rosemary Butler AC Llafur Cymru
Gorllewin Clwyd Alun Pugh Llafur Cymru
Gwyr Edwina Hart AM Llafur Cymru
Islwyn Brian Hancock Plaid Cymru
Llanelli Helen Mary Jones Plaid Cymru
Meirionydd Nant Conwy Dafydd Elis-Thomas Plaid Cymru
Merthyr Tudful a Rhymni Huw Lewis Llafur Cymru
Mynwy David Davies Ceidwadwyr Cymreig
Ogwr Janice Gregory AM Llafur Cymru
Pen-y-bont ar Ogwr Carwyn Jones AC Llafur Cymru
Pontypridd Jane Davidson Llafur Cymru
Preseli Sir Benfro Richard Edwards Llafur Cymru
Rhondda Geraint Davies Plaid Cymru
Sir Drefaldwyn Mick Bates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Tor-faen Lynne Neagle Llafur Cymru
Ynys Môn Ieuan Wyn Jones Plaid Cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu