Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Craffu ar waith y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif yw un o brif swyddogaethau pwyllgorau’r Cynulliad. Un ffordd y gall pwyllgor wneud hyn yw drwy holi un o Weinidogion Cymru yn ystod un o’i gyfarfodydd.

 

Drwy glicio ar y tab ‘Hanes’ uchod, cewch hyd i bob un o gyfarfodydd y pwyllgor y bu’r Gweinidog uchod yn bresennol ynddo ar gyfer sesiwn graffu. Drwy glicio ar y tab ‘Cyfarfodydd’ cewch weld rhestr fanylach o agendâu neu gofnodion sy’n gysylltiedig â phob sesiwn a gynhaliwyd i’r pwyllgor graffu ar waith y Gweinidog hwn.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/10/2014

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu