Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adolygiad Donaldson

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn craffu ar y modd y gweithredir Adolygiad yr Athro Graham Donaldson Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru.

 

Mae’r cynllun gweithredu ‘Cwricwlwm i Gymru – cwricwlwm am oes’ wedi nodi, fel uchelgais, y dylai’r cwricwlwm newydd fod ar gael yn 2018. Bydd y Pwyllgor felly yn monitro’n rheolaidd y camau a gymerir trwy gydol y broses o ddatblygu’r cwricwlwm newydd.

 

Mehefin / Gorffennaf 2018

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl'

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Y diweddaraf ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd

 

Mis Rhagfyr 2017

Bu Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg a'r Athro Donaldson mewn Pwyllgor ar 6 Rhagfyr i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am ddatblygiad y cwricwlwm newydd.

 

Rhagfyr / Ionawr 2017

Yn dilyn y dystiolaeth a gafwyd gan randdeiliaid ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ysgrifennodd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru i dynnu sylw at y canfyddiadau ar gynnydd o ran diwygio'r cwricwlwm yng Nghymru. Ymatebodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg ar 17 Chwefror.

 

Hydref / Tachwedd 2016

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod â’r Athro Donaldson a rhanddeiliaid allweddol i drafod hynt y gwaith i weithredu argymhellion yr adolygiad. Mae'r Pwyllgor hefyd wedi ysgrifennu at ysgolion arloesi a rhanddeiliaid yn gofyn am eu barn. Caiff ymatebion eu cyhoeddi yn y rhestr dogfennau isod.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2015

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu