Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Craffu ar y gyllideb

Yn unol â Rheol Sefydlog 19, rhaid i’r Pwyllgor Cyllid ystyried a chyflwyno adroddiad ar unrhyw ddogfen a osodir gerbron y Cynulliad gan Weinidogion Cymru neu’r Comisiwn sy’n cynnwys cynigion o ran defnyddio adnoddau.

 

Gall y Pwyllgor hefyd ystyried ac adrodd ar unrhyw fater arall sy’n ymwneud â gwariant o Gronfa Gyfunol Cymru, neu wariant sy’n effeithio arni.

 

Fel rhan o’i gyfrifoldebau, mae’r Pwyllgor yn craffu ar y canlynol fel rhan o’r cylch cyllideb blynyddol:

 

 

Cyllideb Llywodraeth Cymru

 

 

Cyllideb Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

Amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

 

Amcangyfrif o incwm a gwariant Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Datganiad o Egwyddorion y mae Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn disgwyl i Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol eu hystyried wrth wneud cynigion cyllidebol – Mai 2019

Math o fusnes: Gwelliant

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/10/2015

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyllid

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu